4. Beleid

Het risicoprofiel is opgesteld, de hoogte van het risico en/of de risicocategorie is bekend, vervolgdiagnostiek is afgerond en eventuele diagnoses zijn gesteld. De patiënt komt bij de huisarts of de POH om de uitkomsten, de implicaties daarvan en de behandelmogelijkheden te bespreken. Patiënt en huisarts maken in onderling overleg een keuze uit de behandelmogelijkheden. Vóór het maken van deze keuze heeft de patiënt zich kunnen oriënteren op de mogelijke keuzes, bijvoorbeeld via www.thuisarts.nl en meegekregen voorlichtingsmateriaal. Er wordt gezamenlijk een plan voor de behandeling opgesteld, besproken welke zorgverlener wat doet en een start gemaakt met de behandeling.
We zien het als de taak van de huisarts om de behandeling vast te stellen en te starten. Een deel van deze taken kan echter, indien gewenst, wel door de POH worden uitgevoerd, zolang u hierbij de juridische kaders in de gaten houdt (zie Delegeren van medische handelingen).

Doelen van deze fase zijn:

 • dat de patiënt weet:
  • welke risicofactoren hij heeft en in welke mate deze aanwezig zijn;
  • wat de hoogte van het risico is en wat dat betekent;
  • welke diagnoses er eventueel zijn gesteld;
  • dat door verandering van leefstijl en/of medicamenteuze behandeling het risico kan worden verminderd;
  • dat hij zelf een grote rol speelt in de behandeling en zelf keuzes kan maken in de behandeling.
 • dat er persoonsgerichte zorg plaatsvindt:
  • samen met de patiënt een keuze maken uit de behandelmogelijkheden;
  • bij medicamenteuze behandeling op basis van het risicoprofiel en eventueel bijkomende kenmerken van de patiënt: gezamenlijk een keuze maken uit de beschikbare middelen;
  • de patiënt weet wat er van hemzelf wordt verwacht in de behandeling;
  • de behandeling (behandeldoelen en -afspraken) worden vastgelegd in een individueel zorgplan.
 • dat de patiënt weet wat hij van de huisartsenvoorziening en van eventueel andere behandelaars kan verwachten;
 • dat voor de patiënt duidelijk is welke zorgverlener/discipline welke rol vrvult binnen de huisartsvoorziening.

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud?

Bestel het boek vandaag nog, maak een account aan en log in.

Bestel het boek Inloggen