Nuttige hulpmiddelen, adressen en websites

Beroepsverenigingen

NVDA
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
Othellodreef 91-93, 3561 GT Utrecht
030 263 10 40
secretariaat@nvda.nl
www.nvda.nl

NVvPO
Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
Kerkewijk 69, 3901 EC Veenendaal
0318 50 04 07
info@nvvpo.nl
www.nvvpo.nl

V&VN
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afd. Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 291 90 50
info@pvkpoh.nl
www.praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl

Taakoverdracht

In het kader van preventieve zorg en zorgverlening aan chronisch zieken worden veel taken door anderen dan de huisarts verricht. Zo kunnen zowel de praktijkassistent als de praktijkverpleegkundige/-ondersteuner hun bijdrage leveren. Het is belangrijk dat deze taakdelegatie zorgvuldig gebeurt. Meer informatie over dit onderwerp (o.a. de (wettelijke) eisen en randvoorwaarden) vindt u op www.nhg.org/delegeren bij het thema ‘Delegeren van medische handelingen’.

Relevante richtlijnen voor CVRM

 • Addendum (kwetsbare) ouderen bij CVRM op de website www.richtlijnendatabase.nl.
 • Richtlijn Hypertensieve crisis, Nederlandse Internisten Vereniging: te vinden op de website www.internisten.nl – Richtlijnen/indicatoren – Hypertensie.
 • NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken op www.nhg.org.
 • NHG-Zorgmodules Leefstijl. De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van uw patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding en betreffen ook algemene aspecten van leefstijladvisering zoals zelfmanagement: www.nhg.org/thema/nhg-zorgmodules.

Communicatie, andere culturen en laaggeletterdheid

 • Veel informatie over communicatie met mensen uit andere culturen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is te vinden op de website www.huisarts-migrant.nl. De LHV heeft een Toolkit Laaggeletterdheid uitgegeven: www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid.
 • De voorlichtingsmap Begrijp je lichaam bevat eenvoudige afbeeldingen van en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Deze map is bestemd voor gebruik in de zorg en preventie. Begrijp je lichaam is online te gebruiken en te downloaden via www.begrijpjelichaam.nl.
 • Het boek van de auteurs Eldine Oosterberg en Maria van den Muijsenbergh, Zorg voor laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk, bevat praktische voorlichting, tips en achtergrondinformatie (uitgave van NHG en Pharos).

Leefstijlinterventies

 • Eetmeter. Instrument van het Voedingscentrum om aan de hand van de voedingsmiddelen die worden gebruikt inzicht in het caloriegebruik en de vetsamenstelling van de voeding te krijgen: www.voedingscentrum.nl.
 • Zoutwijzer van de Hartstichting. Geeft inzicht in de hoeveelheid zout die voedingsmiddelen bevatten en toont tevens minder zoutbevattende alternatieven: www.hartstichting.nl/gezond-leven/gezond-eten/zout-eten.
 • Op de website van de Hartstichting (www.hartstichting.nl) staan onder het menu ‘Gezond leven’ verschillende vormen van beweegaanbod.
 • RIVM-Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) is een website van het RIVM met onder meer informatie voor professionals in de gezondheidsbevordering op het gebied van leefstijlinterventies en een overzicht van een groot aantal effectieve interventies voor verschillende settings zoals school, gemeente, wijk en werk.
 • Hart&Vaatwijzer is een product van Harteraad, patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte. Op hun website www.harteraad.nl vinden mensen met een hart- of vaatziekte op basis van hun postcode en de gewenste vorm van bewegen het aanbod in hun buurt.
 • Jouwbeweegmaatje (www.jouwbeweegmaatje.nl) is een website die mensen in de gelegenheid stelt een sport- of beweegmaatje te vinden. Deze website is gratis te gebruiken.

Voorlichting algemeen

 • www.thuisarts.nl is de voorlichtingswebsite van het NHG gericht op patiënten met informatie over gezondheid en ziekte ‘voor, tijdens en na het bezoek aan de huisarts’.

Training/scholing

NHG Scholing werkt samen met de regionale partners (WDH’s, ROS, nascholingsorganisaties, etc.) aan de organisatie van de verschillende nascholingen, maar kan ook op verzoek scholing ontwikkelen en uitvoeren over alle aspecten van de huisartsgeneeskunde. Een deel van het scholingsaanbod is gericht op zowel huisartsen als POH’s, onder andere motiverende gespreksvoering, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg. Zie verder www.nhg.org/scholing.