1. Risicoprofiel opstellen en risico schatten

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is gericht op alle personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Bij personen die mogelijk een verhoogd risico hebben, is het zinvol hun risico op hart- en vaatziekten te schatten. U stelt een risicoprofiel op bij deze personen en schat vervolgens het risico door een risicocategorie aan te wijzen of door het gebruik van de SCORE-tabel.

Van een deel van de patiënten is al bekend of is het waarschijnlijk dat ze een verhoogd risico hebben. Het zijn de patiënten met eerder vastgestelde hart- en vaatziekten, diabetes mellitus (DM) en patiënten die bloeddruk- en/ of cholesterolverlagende middelen gebruiken. Ook patiënten met chronische nierschade en reumatoïde artritis (RA) horen bij deze groep, omdat hun risico op hart- en vaatziekten sterk verhoogd is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor veel van deze patiënten is een risicocategorie aan te wijzen, zonder dat hun risico geschat hoeft te worden met de SCORE-tabel. Bij deze groep patiënten is het vooral belangrijk na te gaan of ze al in het CVRM zijn opgenomen en of ze optimaal worden behandeld.
 

Het  doel van deze fase is:

  • een overzicht krijgen van het risico op hart- en vaatziekten en de factoren die er bij deze patiënt aan bijdragen;
  • nagaan of er nadere diagnostiek moet worden verricht naar risicofactoren of bijkomende aandoeningen (verhoogde bloeddruk, diabetes mellitus, familiaire hypercholesterolemie, chronische nierschade);
  • de patiënt informeren over zijn/haar risicoprofiel.

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud?

Bestel het boek vandaag nog, maak een account aan en log in.

Bestel het boek Inloggen