Downloads

Als u ingelogd bent kunt u hier alle up-to-date protocollen en bijlagen uit het boek CVRM in de huisartsenpraktijk downloaden.

Bestel het boekInloggen

Nog geen account? Registreer u hier met de code uit boek.

Protocollen

 • Protocol 1 - Bloeddruk meten
 • Protocol 2 - 24-uursbloeddrukmeting
 • Protocol 3 - Geprotocolleerde thuismeting
 • Protocol 4 - 30-minutenbloeddrukmeting
 • Protocol 5 - BMI meten
 • Protocol 6 - Middelomtrek meten
 • Protocol 7 - Bloedglucose meten

Bijlagen

 • Bijlage 1 - SCORE-tabel
 • Bijlage 2 - Vragenlijst controlebezoek CVRM-spreekuur
 • Bijlage 3 - Psychosociale risicofactoren
 • Bijlage 4 - Cardiovasculair risicoprofiel vaststellen
 • Bijlage 5 - Risicocommunicatie
 • Bijlage 6 - Uw risicoprofiel voor hart- en vaatziekten
 • Bijlage 7 - Bepalingenclusters CVRM
 • Bijlage 8 - Diagnose en daarmee corresponderende ICPC-code (ICPC-1) (CVRM)
 • Bijlage 9 - Bewegen
 • Bijlage  10 - Afvallen
 • Bijlage  11 - Gezonde voeding en alcohol
 • Bijlage  12 - Voorbeeld van een generiek zorgplan
 • Bijlage  13 - Voorbeeld van een uitgewerkt zorgplan
 • Bijlage 14 - Vragenlijst ter voorbereiding consult intensieve behandelfase
 • Bijlage 15 - Voorlichtingsonderwerpen
 • Bijlage 16 - Controlebeleid
 • Bijlage 17 - Risicocategorieën en streefwaarden bij behandelindicatie en beleid